Технологічне відділення

Інтенсивне зростання мережі підприємств ресторанного господарства зумовлює потребу у високо-кваліфікованих спеціалістах. Тому випускники коледжу із спеціальності «Виробництво харчової промисловості» користуються на ринку праці міста і області. Належна теоретична підготовка, практико-орієнтовані вміння та навички дають можливість техніку-технологу з успіхом виконувати функції як керівника середньої ланки, так і при необхідності кваліфікованого робітника.

Формування системи знань, умінь і навичок здійснюється поступово, крок за кроком від простого до складного.

Певна робота на технологічному відділенні яке проводиться з впровадження інноваційних педагогічних технологій, нестандартних форм навчання, активізації навчального процесу, а саме: модульне навчання, ділові ігри, виробничі та проблемні ситуації, комп’ютерні технології навчання. Педагогічний колектив відділення працює також над удосконаленням системи підготовки фахівців, зміцненням навчально-матеріальної бази, розробкою навчальних посібників, методичних розробок, створенням навчальних відеофільмів.

Студенти технологічного відділення приймають участь у наукових конференціях студентської молоді та виставках.

В цикловій комісії технологічних дисциплін ведеться цілеспрямована підготовка до оволодіння професією, розвивається свідоме ставлення до майбутньої діяльності, любові до обраного фаху, виховується прагнення до самовдосконалення.

На кожному занятті студенти набувають певних важливих професійних якостей. Викладачі намагаються, щоб професійна спрямованість освіти забезпечувалась всіма складовими навчально-виховного процесу в коледжі. Як зазначають дослідники, якщо професійні здібності студента розвинені недостатньо, але є умови для їх розвитку під час навчання на основі задатків та нахилів, то можна цілеспрямовано здійснювати його професійне навчання в коледжі.

Кожна молода людина хоче жити щасливо, мати гарну професію, мати своє захоплення. Але головне – це мати мету життя, до чогось прагнути, бути небайдужим до долі нашої держави, наполегливим і старанним у навчанні, завжди пам’ятати історію свого народу, використовувати досвід старших поколінь. Правильно обрана професія – це покликання, щастя, доля. Технологічне відділення пропонує випускникам шкіл розпочати свій самостійний життєвий шлях з вибору професії, яка годує людство і запрошує на навчання в Дніпропетровський технолого- економічний коледж.