Товарознавства та комерційної діяльності

Циклова комісія здійснює підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність".

Основна мета роботи циклової комісії товарознавства та комерційної діяльності - підготовка конкурентноздатних фахівців, які володіють теоретичними та практичними навичками, необхідними для дослідження стану ринку товарів, асортименту, споживчих властивостей, вимог до якості, пакування, маркування.

Завдання циклової комісії товарознавства та комерційної діяльності:

  • - Поглиблення теоретичних основ навчання, які б забезпечували єдність навчання, виховання і розвитку студента, активізацію його пізнавальної діяльності.
  • - Розвиток у студентів експериментальних вмінь і дослідницько-творчих здібностей, схильності до креативного мислення.
  • - Вдосконалення науково-методичного рівня викладання дисциплін, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду.
  • - Підготовка студентів до свідомої участі в суспільному житті.

Циклова комісія сприяє підвищенню якості знань студентів денного та заочного відділень, формує знання, вміння і навички з товарознавства непродовольчих товарів, товарознавства продовольчих товарів, основ стандартизації і управління якістю, обладнання підприємств торгівлі, організації торговельних процесів, комерційної діяльності, охорони праці в галузі, менеджменту, маркетингу, основ захисту прав споживачів, мікробіології, санітарії, логістики.

До складу циклової комісії входять

Педан Ірина Анатоліївна, голова комісії, викладач загальноосвітніх дисциплін та менеджменту, категорія-перша

Олексієнко Олена Юріївна, заступник директора з навчальної роботи, викладач маркетингу, категорія - вища, викладач-методист

Шмат Вікторія Іванівна, завідуюча комерційним відділенням, викладач біології, категорія - вища

Мурачова Олена Вікторівна, диспетчер навчальної частини, викладач спецдисциплін, категорія - вища

Колганова Наталія Володимирівна, майстер виробничого навчання, викладач спецдисциплін, категорія - перша

Полле Наталія Вікторівна, викладач спецдисциплін, категорія - перша

Карпова Вікторія Вікторівна, завідуюча лабораторією, категорія - спеціаліст