Обліково - економічних дисциплін

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін була створена в 90-роках XX століття.

За основу освітньої діяльності в галузі підготовки спеціалістів з напрямку «Економіка та підприємництво» спеціальностей: 5.03050901 «Бухгалтерський облік» і 5.03050801 «Фінанси і кредит» викладачі комісії обліково-економічних дисциплін взяли такі принципи: забезпечення можливостей викладання фундаментальних дисциплін фахової підготовки, широкого залучення студентів для реалізації їх професійного вибору, співвідношення кращого досвіду традиційної педагогіки і педагогіки партнерства, принцип психолого-педагогічної підтримки та принцип творчого пошуку.

IMG_5578.jpg

Проблема комплексної підготовки майбутніх спеціалістів, формування професійної компетентності вирішується через реалізацію міждисциплінарних зв’язків суміжних дисциплін спеціальностей.

З метою поліпшення практичної підготовки майбутніх спеціалістів викладачі комісії обліково-економічних дисциплін практикують широке використання комплексу професійних завдань практичної підготовки з професійних дисциплін.

У складі циклової комісії обліково-економічних дисциплін працюють висококваліфіковані спеціалісти з практичним досвідом роботи, з високим рівнем професійної та педагогічної підготовки. До складу циклової комісії обліково-економічних дисциплін входить 10 викладачів, які забезпечують 50 дисциплін.

До складу комісії входить: 1 викладач має звання «Викладач-методист», 5 викладачів вищої категорії, 3 викладача першої категорії, 1 викладач другої категорії.

Проблемна тема циклової комісії

«Формування професійної компетентності студентів обліково-економічного напрямку через впровадження сучасних технологій навчання»

Мета роботи циклової комісії

«Сприяти підвищенню професійної майстерності викладачів і навчальних досягнень студентів через раціональне поєднання колективної мудрості й індивідуальної творчості, розв’язання навчальних проблем, впровадження інноваційних технологій, апробацію нових методик»

Основне завдання

«Спрямувати роботу викладачів комісії на розв’язування навчально-методичної проблеми забезпечення оптимального рівня професійної підготовки та майбутньої виробничої діяльності випускників».