Положення про студентський гуртожиток < Положення < Нормативно-правова база < Про коледж | ДВНЗ "ДТЕК"