Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кваліфікація
Товарознавець – комерсант
Термін
навчання: На основі повної загальної середньої освіти 1 рік 10 місяців
На основі базової загальної середньої освіти 2 роки 10 місяців
Форма
навчання денна, заочна


Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець:
- Завідувач ринку
- Завідувач секції
- Завідувач складу
- Завідувач комори
- Завідувач відділу
- Директор (керівник) малої торговельної фірми
- Керуючий магазином
- Інспектор з контролю якості продукції
- Технік – інспектор
- Агент комерційний
- Агент торговельний
- Комівояжер
- Представник торговельний
- Інспектор торговельний
- Інспектор – товарознавець
- Товарознавець
- Торговельний брокер (маклер)
- Експедитор Інспектор
- Інструктор
- Інструктор з організаційно – масової роботи

Загальні відомості про спеціальність:

Комерційне відділення готує фахівців за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність», які зможуть:
- заснувати власну справу;
- працювати менеджерами, комерційними агентами, брокерами, товарознавцем – експертом на митницях та ін.


Більше 45 років працює в коледжі товарознавче відділення. Під впливом часу, змін в економіці і суспільстві процес навчання товарознавчій спеціальності набув нових відтінків. Одним із предметів, що формують професійний рівень майбутнього комерсанта, є «Товарознавство продовольчих і непродовольчих товарів». Вивчаючи його, студенти отримують фундаментальні знання щодо асортименту товарів, їх товарознавчої характеристики, сучасних видів тари та упаковки та ін.
На лекціях та практичних заняттях до послуг студентів – сучасний відео – аудіо комплекс методичного забезпечення навчального процесу, виконаний на високому методичному рівні, зразки всіх груп продовольчих і непродовольчих товарів.
Важливе місце відводиться організації самостійної работи студентів. Зі студентами працюють найкращі педагоги, як володіють своїми предметами на високому професійному рівні.