Інженерія програмного забезпечення

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність121 Інженерія програмного забезпечення
Кваліфікація
Технік – програміст
Термін навчання:
На основі повної загальної середньої освіти 2 роки 10 місяців
На основі базової загальної середньої освіти 3 роки 10 місяців
Форма навчання
денна

Первинні посади, які здатний займати фахівець:
- Технік – програміст, технік І,ІІ категорії, оператор комп’ютерного набору

Загальні відомості про спеціальність:
Коледж готує спеціалістів зі спеціальності «Розробка програмного забезпечення» з 1997 року. Випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності у сфері інформатизації, створюючи та експлуатуючи програмне забезпечення різних типів, а саме: розрахункові задачі, автоматизовані системи, Web – дизайн, реклама, робота з графікою, обслуговування баз даних, офісні програми.
Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання з даної спеціальності у ВНЗ ІІІ – IV р.а. Оформлено договір з Дніпропетровським національним гірничим університетом, де студенти можуть продовжити навчання за скороченим терміном. Крім того, студенти можуть вступати до Дніпропетровського національного університету (Університет довузівської підготовки і післядипломної освіти, факультет перепідготовки спеціалістів).
У коледжі створена необхідна навчально – методична база:

  1. навчальний обчислювальний центр з двома дисплейними класами,
  2. 2 лабораторії обчислювальної техніки,
  3. лабораторія мікропроцесорної техніки, які оснащені сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням.

Достатньо високий кадровий потенціал, 83% педпрацівників мають першу та вищу кваліфікаційні категорії. Коледж гарантує якість підготовки спеціалістів на належному рівні відповідно до сучасних вимог.